در ایران و جهان، ابعاد و اندازه کاغذ بر‌اساس استانداردهایی مشخص شده است. برای افرادی که در انتخاب سایز کاغذ دچار مشکل هستند، آگاهی از این استانداردها می‌تواند مفید باشد.