انسان ذاتا تمایل به شماره گذاری چیزها دارد؛ با این کار می تواند بهتر قیاس کرده و اشیای هم نوع را رتبه بندی کند. وب سایت ها هم از این موضوع مستثنی نیستند؛ به هرحال صاحبان کسب و کارهای اینترنتی برای بررسی روند رشد و توسعه ی تجارت خود نیازمند معیارهایی هستند تا بتوانند به مقایسه وضعیت فعلی و گذشته بپردازند. برای این منظور چندین روش وجود دارد و یکی از شناخته شده ترینِ آن ها رتبه بندی «الکسا» (Alexa) است. در ادامه برایتان توضیح می دهیم که وب سایت ها چگونه در الکسا رتبه بندی می شوند و اساسا رتبه های الکسا تا چه حد اهمیت دارند.