این نوشته به شما کمک می‌کند که درک بهتری از مفهوم مگاپیکسل داشته باشید و بدانید که این پارامتر در دوربین‌ها چقدر اهمیت دارد.